Anal Fissür (Makat Çatlağı)

Anal Fissür (Makat Çatlağı)

Anüs (makat) bölgesindeki deride oluşan yırtık veya çatlaktır. Görünüş olarak küçük olmasına karşın verdiği rahatsızlık çok belirgindir.

İlk bir aylık dönemdeki yırtıklara “akut anal fissür“, daha uzun süreli ve meme (şişlik) yapmış yırtıklara da “kronik anal fissür” (KAF) denir. Kadın ve erkekte aynı oranlarda ve her yaş grubunda görülebilir. Genelde fissür yüzeysel olarak başlar ve hızla derinleşip altta yatan makat iç kasına ulaşabilir. Bu durumda hastalık kronik hale gelir.

Makat çatlağında en net belirti AĞRI ve yanmadır. Bu ağrı dışkılama sonrası şiddetlenir ve sonrasında 4-5 saat devam edebilmektedir, kimi hastalarda hiç dinmeyen bir ağrı söz konusu olabilir. Dışkılama sonrası fissürün yırtılmasıyla kanamalar ortaya çıkabilmektedir. Bu kanamalar damla şeklinde veya tuvalet kağıdına bulaşan ince çizgiler şeklinde görülebilmektedir. Nadirende olsa fissür tabanında damar varsa şiddetli kanama yapabilir.

Tedavi

Akut anal fissür, medikal tedavi ve hayat tarzı değişiklikleri ile kolayca iyileşir. Diyet, dışkı yumuşatıcı ilaçlar, kısa süreli topikal kremler, sıcak su oturma banyoları, ağrı varsa ağrı kesiciler tedavi olarak uygulanır. Erken fissürlerde ilaç tedavisinin başarı şansı, dikkatli bir uygulama ile % 80’den bile düşüktür tedaviye ve tüm önlemlere rağmen 6-8 hafta içinde nüks ederse bu duruma kronik anal fissür denir.

Kronik Anal fissürde;

Enjeksiyon; Fissürün ameliyatsız tedavisi için popüler bir yöntemdir. Anal bölgede iç anal sinirlerin belirli noktalarına botulinum toksini  verilerek kastaki kastaki spazm çözülmeye çalışılır.

Etkinliği yani tedavi ve tekrarlama olasılığı %60 – 70 civarındadır. Kliniğimizde uygulama sedasyon anestezisi altında ve orjinal molekül kullanılarak ve uygun hasta seçimi ile başarı oranı maksimum tutulmaya çalışılmaktadır. Her hasta ve her fissür botilinium enjeksiyonu için uygun olmayabilir.

Cerrahi Tedavi; Hayat tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri, oturma banyoları, dışkı yumuşatıcılar veya botilinium enjeksiyonu ile düzelmeyen fissürlerde tek seçenek cerrahidir. Kliniğimizde kronik anal fissürlerde cerrahi olarak kapalı LİS operasyonu uygulanmakta olup başarı oranı %99 civarındadır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.