Rektum Kanseri Nedir? Sebepleri Nelerdir?

Rektum kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir?

Rektum kalın bağırsağın son 15-20 cm’lik kısmına verilen isimdir. Buradan kaynaklanan kanserlere rektum kanseri denir. Dünya genelinde yılda 1 milyondan fazla, Amerika’da 150000 den fazla yeni tanı rektum kanseri görülmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 30000 rektum kanseri tanısı konmaktadır.  Türkiye’de her iki cinste de en sık görülen 3.kanser kolorektal (kalın bağırsak ve rektum) kanserlerdir. Erkeklerde kadınlara oranla rektum kanseri görülme sıklığı 1,5 kat fazladır. Her yaşta ortaya çıkabilecek rektum kanseri sıklığı 40 yaş üzerinde artmaya başlar, 40 yaşından sonra her 10 yılda bir yakalanma riski ikiye katlanır.  En sık görüldüğü yaş grubu 70 yaş üzeridir. Rektum kanseri tanısı alan hastaların %90’ ı 50 yaş ve üzeridir.

Rektum Kanserinin Sebepleri Nelerdir?

Ailede kalın bağırsak kanseri hikayesi varlığı: Rektum kanseri hastalarının sadece % 5-10’unda ailede kolorektal kanser hikayesi vardır. Birinci derecede aile bireylerinden birisinde rektum kanseri varsa risk 2.5 kat, birden çok aile bireyinde rektum kanseri varsa, risk 4 kat artar.

Kalın bağırsak polipleri

Rektum kanserlerinin beşte birinde kalın bağırsak polipleri vardır. Kalın bağırsağından polip saptanan kişilerde kalın bağırsak veya rektum kanseri yönünden riski, sağlıklı nüfusa oranla 3-7 kat daha fazladır. Kalın bağırsağında polip saptanan kişiler 1-3 yıl içinde kontrol kolonoskopi yaptırmaması önerilir.

İltihabi bağırsak hastalıkları

Rektum kanseri hastalarının % 1’inde iltihabi bağırsak hastalığı görülür. Kısa segment tutulumu olan remisyonda olan hastalar haricinde 2 yılda bir kolonoskopik takip gerektirir. Takipte alınan biyopsilerde kanser öncesi değişim belirlenirse, kalın bağırsağın alınması önerilir.

Diyet

kırmızı et ve yağdan zengin diyetle beslenme rektum kanseri için risk faktörü oluşturur. Buna karşın, liften zengin ve hayvani yağdan fakir diyet ise rektum kanseri gelişimini azaltır.

Alkol

Sigara

Yaş

Rektum kanseri sıklığı 40 yaş üzerinde artmaya başlar, 40 yaşından sonra her 10 yılda bir yakalanma riski ikiye katlanır.  En sık görüldüğü yaş grubu 70 yaş üzeridir. Rektum kanseri tanısı alan hastaların %90’ ı 50 yaş ve üzeridir.

Kalın bağırsak kanseri

Hastaların % 2-5’inde farklı bir bölgede kalın bağırsak kanseri gelişebilir.(senkron kanser) Kalın bağırsak kanserli hasta grubunda bir yıl sonra kolonoskopi ile kontrol gerekir.

Rektum Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Rektum kanseri belirtileri kişiden kişiye değişebilmektedir. Hatta çoğu zaman hiçbir belirti görülmez. Bazı kişilerde kanser, belirtilerden değil yapılan tetkikler sonucunda ortaya çıkar.

 • Bağırsak hareketlerinde ishal ya da kabızlık gibi değişiklikler
 • Makattan kan gelmesi
 • Kabızlık
 • Dışkılama güçlüğü
 • Dışkı üzerinde kan görülmesi
 • Dışkının tam boşalamaması
 • Dışkı çapında incelme
 • Karın ağrısı
 • Gaz sancısı
 • Karında yumru
 • Bulantı ve kusma
 • Kilo kaybı
 • Demir eksikliği anemisi
 • İştahsızlık
 • Yorgunluk
 • Kalça kemiğinde ağrı

En sık görülen bulgular bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ve kanlı dışkılamadı. Ancak erken evre kanserlerde ve bağırsak poliplerinde bu bulgular görülmeyebilir. O yüzden 50 yaş üzerinde rutin tarama programları bulgu vermeyen hastalıkların erken saptanmasında önem taşımaktadır.

Rektum Kanserinin Evreleri

Rektum kanserinde tanı yanında evrelemede oldukça önemlidir. Erken evrede yakalamak hastanın cerrahi ve sağ kalım şansını arttırırken , ameliyat sonrası komplikasyon oranlarını da azaltmaktadır.

Rektum kanseri evrelemesi ile birkaç adet kabul görmüş sınıflama kullanırken genel kabul görmüş sınıflamaya göre;

Evre 1: Kanser, barsak duvarını tutmuş ama tüm barsak katlarına ulaşmamıştır.

Evre 2: Kanser, tüm barsak katlarını tutmuş ve henüz bölgesel lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre 3: Kanser, bağırsak duvarından bağımsız olarak bölgesel lenf bezlerine yayılmıştır.

Evre 4: Kanser, kalın barsaktan karaciğer, karın zarı, akciğer gibi uzak organlara yayılmıştır.

Rektum Kanserinde Tedavi

Rektum kanserinin asıl tedavisi cerrahidir. Uygulanan cerrahi ile vücuttan tümörlü dokular ve tümörlü bölgedeki lenf bezleri onkolojik prensipler ile uzaklaştırılarak, hastalık temizlenebilir. Total mezorektal eksizyon tekniğinin standardize edilmesi ile rektum kanseri cerrahisinde onkolojik ve fonksiyonel sonuçları yüzgüldürücü hal almıştır.  Özellikle rektum kanserlerinde uygulanan cerrahinin etkisini arttırmak amacıyla hastalığın ameliyat öncesi yapılan evreleme tetkikleri neticesinde evresine göre ameliyat öncesi radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) uygulanmaktadır. Cerrahi sonrası kanserin patolojik inceleme sonucu saptanan evresine göre de ameliyat sonrası ek olarak onkolojik tedavi verilebilmektedir. Erken evrede yakalanan ve iyi bir cerrahi uygulanan olguda, hastalıktan tam olarak kurtulma şansı %80-90 ‘dır. Hastaların %5’inden daha azında, modern cerrahi teknikleri ile beraber bağırsak kalıcı olarak torbaya alınmaktadır. Ameliyat öncesi tetkiklerinde saptanan veya ameliyat esnasında gözlemde görülen çevre organlardaki tümör yayılımı durumunda gerekirse; rahim, yumurtalıklar, mesane, ince bağırsak, appendix, kalın bağırsak, periton, omentum gibi organların da tamamen ya da organların bir kısmının çıkarılması gerekebilir. Bu konuda Aydın ve Ege Bölgesi’nde kolorektal cerrahi ile ilgilenen ve bu konuda bu operasyonu hem laparoskopik hem de açık uygulayabilen deneyimli cerrahi ameliyat ekibimiz ( operatör, hemşire, anestezi vs) ile hizmet vermekteyiz.

Rektum Kanserinde İyileşme Oranı Nedir?

Rektum kanserinde onkolojik açıdan uygun bir tedavi sonrasında bir yıllık sağ kalım oranı % 83 (hastaların % 83’ü bir yıldan fazla yaşar) ve beş yıllık sağ kalım oranı % 65’tir. Tarama programlarının yaygınlaşması ve tedavi protokollerinin standardize edilmesi ile birlikte sağ kalım oranları artmaktadır. Erken dönemde belirlenmesi durumunda rektum kanserinde beş yıl sağ kalım % 90 civarındadır. Ancak dördünce evre hastalıkta 5 yıllık sağ kalım oranları %10 lara kadar gerileyebilmektedir. Bu yüzden bu konuda deneyimli cerrahi ekiplere muayene olmanızı önermekteyiz.

Rektum Kanseri Tekrar Eder mi?

Ameliyat sırasında rektum kanserinin tam olarak çıkartılması çok önem arz eder. Burada ameliyat gerçekleştiren cerrahın ve ekibin kanser cerrahisi konusundaki deneyimi ve ameliyat sırasında tümörün, tümörlü dokuların ve lenf bezlerinin tam olarak çıkartılması büyük önem taşır. Ameliyat sırasında hedeflenen tümörün geriye metastaz veya tümör dokusu bırakılmadan tam olarak çıkartılmasıdır. Bu nedenlerle, bu ameliyatların, kolorektal cerrahi üzerine yoğunlaşmış cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesinin, nüks ve sağ kalım açısından avantaj sağladığı bildirilmektedir.

Tümörün evresi arttıkça nüks oranları da giderek artar