Ülseratif Kolit Nedir? Hakkında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

Ülseratif Kolit Nedir? Hakkında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

Ülseratif Kolit Nedir?

Ülseratif kolit kalın bağırsağın iç yüzeyi olan mukoza tabakasının ülserli ve iltihaplı bir hastalıktır. Hastalık genelde sessiz ve aktif dönemler gösterir. Ülseratif kolit hastalığı Crohn hastalığından farklı olarak bir kalın bağırsak hastalığıdır. Kalın bağırsağın sadece son kısmını (rektum), sadece sol kısmını veya tüm kalın bağırsağı etkileyebilir. Ayrıca, hastalık rektumdan başlayıp zamanla kalın bağırsağın başlangıcına doğru yayılım gösterebilir.
Belirtiler iştahsızlık, yorgunluk, halsizlik, ateş ve istemsiz kilo kaybı şeklinde olabilir. Hastalığın diğer belirtileri arasında kramp şeklinde karın ağrıları, ishal veya ishalle birlikte kanama, dışkıyla birlikte sümüksü akıntı, sık dışkılama ihtiyacı ve kansızlık (anemi) vardır. Ayrıca gözde kızarıklık ve yanma, eklemlerde ağrı, ciltte döküntüler ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluklar gibi sindirim sistemi dışı belirtilere de neden olabilir.

Ülseratif Kolit Nelere Yol Açar?

Bu hastalığın seyri sırasında makattan kanama, bağırsakta ileri derecede genişleme, bağırsakta darlıklar ve bağırsak duvarının iltihabi tahriş ve zayıflamasına bağlı olarak delinme gelişebilir.

Ülseratif Kolit Kansere Çevrilebilir mi?

Ülseratif kolit hastalığı kanser değildir, iltihabi bir bağırsak hastalığıdır. Ancak tedavi yapılmaz ve takip edilmezse ülseratif koliti olan hastaların bir kısmında hastalığın süresi ve yaygınlığına göre ileriki yıllarda bu hastalığı olmayan insanlara göre artmış kanser riski vardır.

Ülseratif Kolit Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ülseratif kolit hastalığında iki tür ana tedavi seçeneği vardır; ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi.
İlaç tedavisinin amacı hastanın hayat kalitesini artırmaktır. Bu tedavi başlangıç tedavisi, idame tedavisi ve nüksün önlenmesi olarak 3 aşamadan oluşur. İlaç tedavisi kapsamında iltihap oluşumunu önleyici anti-inflamatuar ilaçlar, antibiyotikler, kortikosteroidler, bağışıklık sistemini etkileyen immünosupresif ilaçlar ve beslenme desteği amaçlı ilaçlar bulunur. Hastalığın şiddetine ve etkilediği bağırsak alanına göre bu konuda uzman bir gastroenterolog tarafından ilaç tedavisi planlanmalı ve takip edilmelidir.
İlaç tedavisinin etkin olmadığı durumlarda, ilaç tedavisine yan etkileri nedeni ile devam edilemediğinde ve kolonoskopi sırasında kanser ya da kanser öncüsü durum saptandığında cerrahi tedavi gereklidir. Cerrahi tedavinin gerekli olup olmadığı ve ne zaman yapılması gerektiği kararı bu konuda uzmanlaşmış gastroenterolog ve cerrah tarafından birlikte verilir. Ülseratif kolit hastalığında cerrahi ile tam tedavi elde etmek mümkün olabilmektedir.

Ülseratif Kolit Cerrahi Tedavide ne yapılır?

Ülseratif kolit, kalın bağırsağı ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumu etkileyen bir hastalık olduğu için tüm kalın bağırsağın ve rektumun çıkarılması günümüzde en sık yapılan ameliyat şeklidir. Bu ameliyat ile hastalık ortadan kaldırılır. Ameliyat iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada tüm kalın bağırsak ve rektum çıkarıldıktan sonra rektumun görevini yerine getirmek için ince bağırsaktan bir rezervuar poş, yani yeni bir rektum oluşturulur. Poş anüse bağlanır ve bağırsağı dinlendirmek için poşun yaklaşık 20 cm yukarısındaki ince bağırsak geçici olarak karına bağlanır, yani stoma yapılır. Stoma dışkının cilde yapıştırılan bir torbaya boşalmasını sağlar. İkinci aşama ise ilk ameliyattan yaklaşık iki ay sonra yapılır ve ince bağırsak karın içine alınıp bağırsaktaki bağlantı sağlanarak hasta tekrar normal yolla dışkılayabilir.

Cerrahi laparoskopik yapılabilir mi?

Hangi cerrahi yöntemin daha uygun olduğu konusunda hastalık ve hastaya ait faktörler göz önünde bulundurularak hastanın kendisi ve cerrahı ile birlikte en güvenli ve etkin yöntem bireysel olarak belirlenir.
Kamera eşliğinde küçük kesilerden yapılan kapalı ameliyat (laparoskopik) açık ameliyatlara göre hastaya sunduğu faydalar açısından giderek sık tercih edilmektedir. Tecrübeli merkezlerde acil ameliyatlar dahi kapalı yöntem ile güvenle yapılabilmektedir.

Ülseratif Kolit Ameliyat sonrası tekrarlar mı?

Tüm kalın bağırsağın ve rektumun çıkarıldığı ameliyatlarda ameliyat sonrası hastalık tekrarlamamaktadır.
Ancak, rektumun görevini yerine getirmek için rezervuar poş yapılan hastaların bir kısmında (%10-50) ‘’poşit’’ denen bir durum gelişebilir. Bu durum kendini dışkılama sayısında artış, karın ağrısı, büyük abdest kaçırma ve ateş gibi bulgular ile belli eder. Poşitin tedavisinde antibiyotikler ve iltihap önleyici ilaçlarlar kullanılmaktadır.