İlgi alanlarım; kolorektal cerrahi, ileri laparoskopi, proktolojik cerrahi, fıtık ve böbrek nakli olup kendi muayenehanemde hizmet vermekteyim.

Doç. Dr. Eyüp Murat YILMAZ Hakkında Detaylı Akademik Bilgiler

Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz Kimdir?

1980 yılında İzmir’de doğdum. Karşıyaka Lisesinden sonra 2004 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Van Gürpınar Güzelsu ve Gümüşhane 112 istasyonunda pratisyen hekim olarak görev yaptım . Adnan Menderes Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında ihtisasımı yapıp 2012 yılında genel cerrahı uzmanı oldum. Başkent Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Haberal’dan organ nakli eğitimi aldım. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde organ nakli ünitesini kurdum. 2018 yılında Doçent ünvanı aldım.

Türk Cerrahi Derneği’nde Board sınavını geçerek cerrahi yeterlilik belgesini almaya hak kazandım. Bunun yanında Türk Kolon ve Rektum Derneğinin düzenlediği birçok laparoskopik kolorektal cerrahi kursuna katılarak bu konuda sertifikalar aldım. Uluslararası ve ulusal birçok çalışmamın yanı sıra, sözlü ve yazılı bildirilerim ve kitap bölüm yazarlığım da mevcuttur. Ayrıca ulusal derneklerin düzenlediği kongrelerde alınmış toplam 6 bilimsel ödülüm ve Türk Patent Enstitüsünden alınmış 1 bilimsel patentim mevcuttur.

İlgi Alanları:

İlgi alanlarım; kolorektal cerrahi, ileri laparoskopi,proktolojik cerrahi, fıtık ve böbrek nakli olup Aydın Cerrahi Merkezi’nde görev yapmaktayım.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

Yabancı Dil: İngilizce

Öğrenim Durumu:

DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
LisansTıpAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi1998-2004
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık GENEL CERRAHİAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi2007-2012

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Ratlarda deneysel intestinal iskemi reperfüzyon hasarında monoklonal anti tnf antikoru uygulamasının etkisi (2012)

İlgi Alanları: İleri laparoskopi, kolorektal cerrahi, organ nakli, açık batın-yara bakımı, nutrisyon,

Görevler:

Görev ÜnvanıGörev YeriYıl
Pratisyen HekimVan Güzelsu Sağlık Ocağı2004
Pratisyen HekimGümüşhane 112 Acil İstasyonu2005-2006
Arş.GörAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Aydın2007-2012
Uzman Hekim  Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Van2012-2014
Uzman HekimAnkara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi2014-2014
Yard.Doç. DrAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Aydın2014- 2018
FellowshipBaşkent Üniversitesi (Organ Nakli Ünitesi)/ Solid Organ Transplantasyonu-Hepatobiliyer Cerrahi(Prof Dr.Mehmet Haberal ve ekibi ile)2015-2016 (1 yıl)
Doç.DrAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Aydın2016-2020
Doç.DrAydın Cerrahi Merkezi / Aydın2021-Halen

Projelerde Yaptığı Görevler :

Araştırmacı:

1.Boylu Ş, Soyder A, Boylu T, Bozdağ A.D, Kallem E, Yılmaz M, Açılalın U, Manoğlu B, Bilgiç E. Patent başvurusu yapılmış olan dikiş alıcı alet ile klasik dikiş alıcı aletlerin karşılaştırılması. Bilimsel Araştırma Projesi Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, Aydın, 2011.

2. Soyder A, Boylu Ş, Bozdağ AD, Bozdağ KE, Kallem E, Yılmaz M.  Sinüs pilonidaliste debritman uygulamasının tedavi etkinliğinin araştırılması. Bilimsel Araştırma Projesi Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, Aydın, 2011.

3.Bozdağ AD,Aktan E,Kara C,Esin C,Soyder A,Yılmaz EM.Bir Parçalıyıcı.Türk Patent Enstitüsü.Aydın,2015

Proje Yöneticisi:

1. Yilmaz E.M, Soyder A, Aksu M, Bozdağ A.D, Boylu Ş, Edizsoy A, Ballı Ş. Laparoskopik appendektomi konusunda yapılandırılmış video sunumun cerrahi eğitime etkisi. Bilimsel Araştırma Projesi Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, Aydın, 2014.

İdari Görevler:

2014-2015: 3.Sınıf Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulu Başkan Yardımcılığı

2015-Halen:Hastane Nutrisyon Takımı Yönetimi

2017-2018: ADÜ Girişimsel Olmayan Etik Kurul Üyeliği

2017-Halen:Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı

2017-Halen:Karaciğer Nakli Sorumlu Uzman Yardımcısı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Cerrahi Derneği
 2. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 3. Türk HepatoPankreatoBiliyer Cerrahi Derneği
 4. Ulusal Endoskopi ve Laparoskopi Derneği
 5. Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği
 6. Ege Cerrahi Derneği
 7. Aydın Gastrointestinal Sistem  Hastalıkları  Derneği ( Yönetim Kurulu- Kurucu Üyesi)

Sertifikalar:

 1. Laparoskopik Kolorektal Cerraki kursu,12-13 Aralık 2014 Acıbadem Üniversitsi İstanbul
 2. Sağlıkta Araştırma yöntemleri kursu, 19-23 Ocak 2015 Aydın ADÜSEM
 3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 01-08 Şubat 2010,Aydın HADYEK
 4. Vasküler ve Diğer Girişimsel işlemler Kursu 20 Eylül 2014,Türk Cerrahi Derneği Ankara
 5. Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi(Board),30 Kasım 2013 Türk Cerrahi Derneği Ankara,
 6. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu,19-23 Mayıs 2015,Antalya

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Celik S,Yılmaz EM,Özden F,Kotan C,Okut H.The Relaitonship between eating and lifestyle habits and cancer in Van Lake Region:Another Region for Esophageal and Gastric Cancers. J Cancer Epidemiol. 2015;2015:254823

2. Yılmaz EM, Arslan H, Gönüllü E. Undescended Testis Located in Incarcerated Inguinal Hernia: Case Report JCMA.  DOI: 10.4328/JCAM.2570

3.Yılmaz EM, Ergin AS, Özçiftci-Yılmaz P, Özçiftci VM.Type 2 Mirizzi Syndrome:case report. JCAM.  DOI: 10.4328/JCAM.2695

4.Yılmaz EM, Şahin S, Erdoğan A, Pehlevan H. The presentation of rare event: left non recurrent nerve.JCAM.  DOI: 10.4328/JCAM.2723

5.Yılmaz EM,Manoglu B.Giant Parathyroid Adenoma.JCAM.DOI:10.4328/JCAM.2917

6. Demir Ş, Ünübol M, Aypak SÜ, İpek E, Aktaş S, Ekren GS, Yılmaz M, Tunca R, Güney E. Histopathologic Evaluation of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Hypothyroidism-Induced Rats. Int J Endocrinol. 2016;2016:5083746. doi: 10.1155/2016/5083746

7.Çelik S, Yılmaz EM, Bilgiç E. Analysis of the Relationship between the Levels of Carcinoembryonic Antigen and Lactate Dehydrogenase, and the Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Colorectal Cancer. Immunochem Immunopathol 2016, 2:1-4

8.Yılmaz EM,Manoğlu B, Soyder A, Karacan E, Boylu Ş.Nutritional Status and Nutrition Support in Breast Cancer Patients. The Annals of Eurasian MedicineDOI: 10.4328/AEMED.90Published Online: 30.05.2016

9.Yılmaz EM, Kapçı M, Çelik S, Manoğlu B, Avcil M, Karacan E. Should Alvarado and Ohmann scores be real indicators fordiagnosis of appendicitis and severity of inflammation?Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2017;23(1):29–33

10. Çelik S, Kızıltan R,Yılmaz EM, Yılmaz Ö, Demir H. Potential diagnostic and prognostic significance of plasma prolidase activity in gastric cancerBiomark Med. 2017 ;11(4):319-327.

11. Yılmaz EM, Cartı EB.Prognostic factors in acute mesenteric ischemia and

evaluation with Mannheim Peritonitis Indexand platelet-to-lymphocyte ratio.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg2017;23(4):doi: 10.5505/tjtes.2016.00701

12- Çelis S, Yılmaz EM. Effects of Laparoscopic and Conventional Methods on Lung Functions in Colorectal Surgery Med Sci Monit. 2018 May 17;24:3244-3248.

13- Yılmaz EM, Soyder A, Aksu M, Bozdağ AD, Boylu Ş, Edizsoy A, Ballı Ş, Tekindal MA.  Contribution of an educational video to surgical education in laparoscopic appendectomy. Turk J Surg. 2017 Dec 1;33(4):237-242

14- Yılmaz EM, Cartı EB. Prognostic Factors in Acute Mesenteric Ischemia and Evaluation With Mannheim Peritonitis Index and Platelet-To-Lymphocyte Ratio Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Jul;23(4):301-305.

15- Yılmaz EM, Kapçı M, Çelik S, Manoğlu B, Avcil M, Karacan E. Should Alvarado and Ohmann Scores Be Real Indicators for Diagnosis of Appendicitis and Severity of Inflammation? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Jan;23(1):29-33.

16- Manoğlu B, Yılmaz EM, Erdoğan A, Özkan MB, Özçiftci VM. Report of a Rare Case: Double Recurrent Laryngeal Nerve Ulus Cerrahi Derg. 2015 Jul 2;32(4):298-299

17- Yılmaz EM, Kandemir A. Significance of Red Blood Cell Distribution Width and C-reactive Protein/Albumin Levels in Predicting Prognosis of Acute Pancreatitis Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018 Nov;24(6):528-531

18-Yilmaz EM,Karacan E. Learning Curve at Laparoscopic Colorectal Surgery Turk J Colorectal Dis 2020; 30: 37-41

19-Erel V, Yılmaz EM, Proeffective effect on B.Claciuu on sepsis.

20-Yılmaz EM, Cartı B, Kandemir A. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz: Kısa Dönem Sonuçlarımız Turk J Colorectal Dis 2016;26:108-112

21-Yılmaz EM, Karacan E, Yıldız B, Demir M, Demirkıran AE. Comparison of oncological results after curative resection in right and left colon cancers. J Clin Med Kaz 2020; 2(56):41-45 doi:10.23950/1812-2892-JCMK-00762

22-Karacan E, Yılmaz EM, Yıldız B, Demirkıran AE. The contribution of hematological parameters to prediction of the phase in stage 2 and stage 3 colon cancers J Clin Med Kaz

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.Yılmaz Em,Celik S,Arslan H,Değer D.Posttravmatik Stres Bozukluğunun Yüksek olduğu Bir Bölgede Mastalji ve Anksiyetenin İlişkisi.J Breast Health.2015;11:72-5

2.Bartın MK,Yılmaz EM,Arslan H,Tekeli AE,Karataş S.Tiroid Bezinde Primer Kist Hidatik Olgusu.Ulusal Cerrahi Derg 2015;31:94-5

3.Yılmaz EM,Özden F.Adenomatöz Polipozis Koli zemininde gelişen Adenokarsinom.Sakaryamj 2014;4(4):191-194

4.Yılmaz EM,Mutlu F.Sağ Hemikolektomide Komplet Mezokolik Eksizyon ve Omentektomi.Kolon Rektum Hast Derg 2015;25:80-81

5.Bartın MK,Yılmaz EM,Arslan H,Tekeli AE,Karataş S.Nadir Bir Apandisit nedeni:Amyand Hernisi.Kocaeli Tıp Dergisi 2015;4;2:44-47

6.Özçiftci VM,Yılmaz EM.Cerrahi uygulamada Etiğin önemi doi:10.4274/meandros.2056

7.Yılmaz EM,Soyder A,Bilgiç E,Karacan E.Akut Kolesistit Tablosu Sonucu Safra Kesesi Perforasyonu Gelişen Komplike Beş Olgu Serisi.(kabul edildi)

8.Soyder A,Ünübol M.Yılmaz EM,Güney E.Primer Hiperparatiroidizmli Hastada Minimal İnvaziv Paratiroidektomi Öncesi Ultrasonografi Eşliğinde Metilen Mavisi ile Boyama Yönteminin Bir Olgu Eşliğinde Değerlendirilmesi(Kabul edildi)

9.Manoglu B,Yılmaz EM,Erdogan A,Özkan MB,Özçiftci VM.Nadir bir olgu sunumu: çift rekürren laringeal sinir.Ulus Cerrahi Derg 2015 DOI: 10.5152/UCD.2015.2910

10.Yılmaz EM,Soyder A,Karacan E,Bozdağ AD.Nadir Bir Olgu Sunumu:Güdük Apandisit

Sakarya Med J. 2016; 6(1): 34-37

11.Yılmaz EM,Karacan E,Özçiftci VM,Bilgiç E,Özgün H.Contribution of a Simple Training Box in Basic Laparoscopy Training Medical Journal of Aegean Clinics Vol: 53 No: 3 December 2015

12-Erpek H,Yılmaz EM,Edizsoy A,Tunçyürek P,Bozdoğan AD.Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Experience in Our General Surgery Clinic: Single Center.Medical Journal of Aegean Clinics Vol: 54 No: 1 April 2016

13-Yılmaz EM, Manoğlu B, Aksu M, Soyder A, Bozdağ AD. Laparoskopik Apendektomi ve Açık Apendektominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi.Sakarya Med J.SMJ-37097 | DOI: 10.5505/sakaryamedj.2016.37097

14- Yılmaz EM, Cartı EB. Kandemir A.Our Experience of Laparoscopic Colorectal Surgery:

Short Term OutcomesTurk J Colorectal Dis 2016;26:108-112

15-Ünübol M, Yılmaz EM, Acar B ve ark.Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Cerrahi Müdahale Sıklığının DeğerlendirilmesiSakarya Tıp Dergisi 2016, 6(43):202-206

16-Bartın MK, Yılmaz EM, Önder MÖ, Bartın MK.Effects of fine needle aspiration bıopsy of thyroid nodules onthyroid hormones and thyroglobulinEndokrinolojide Diyalog 2016, 13(1): 29-32

17-Yılmaz EM, Cartı EB. Rectal Foreign Bodies: Five Case Reports.Turk J Colorectal Dis 2016;26:98-100

18-Yılmaz EM, Aydoğan C, Öner Z. Peritonectomy Treatment for

Recurrent Sclerosing EncapsulatedPeritonitis Attacks Tur ki ye Klinik leri J Case Rep doi: 10.5336/caserep.2016-51726

19- Tanrıverdi Ö, Yılmaz EM, Menekşe S, Çökmert S,Oktay E, Pilancı KN, Koçar M, Avcı N, Akman T, Göksel G, Meydan N, Barutça S. The recurrence with isolated intra-abdominal lymph node in patients with colorectal cancer: A study of the Turkish Descriptive Oncological Researches Group (intra-abdominal lymph node and colon cancer) Journal of Oncological SciencesVolume 2, Issues 2–3, August–December 2016, Pages 48-52

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1Yılmaz EM, Tunçyürek P, Yenisey Ç, Meteoğlu İ. Ratlarda Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Monoklonal Anti TNF Antikoru Uygulamasının Etkisi.P0471

2.Sayım N, Soyder A, Tunçyürek P, Özgün H, Çevikel H, Erpek H, Yılmaz E. Lümene Ait Nedenlerle İnce Barsak Obstrüksiyonu Gelişmiş Olgularımız (Poster sunum-P:577). 17. Ulusal Cerrahi Kongresi,  Ankara-26-29 Mayıs 2010.

3.Çelik S, Yılmaz EM, Çallı İ, Almalı N, Kotan MÇ, Okut H.Van Gölü Havzasında Beslenme Alışkanlıkları ile Özofagus-Mide Kanserleri Arasındaki İlişki.Sözel sunum.SS:112

4Soyder A, Yılmaz M.E, Özbaş S, Çevikel H, Tunçyürek P. “Graves hastalığına eşlik eden hipoaktif nodül varlığında malignite görülme oranı” (Poster Sunum-P:28)

5. Erel, S., Tanrıkulu, Y., Ataallah, W., Şen, L.S., Lapsekili, E., Görgülü, S., Şimşek, T., Cantürk, Z., Utkan, Z., Ergül, Z., Kulaçoğlu, H., Erbil, Y., Koçdor, M.A., Deveci, U., Kebudi, A., Yılmaz, M., Özbaş, S., Harmancıoğlu, Ö., Özarmağan, S., Akkuş, M.A., B.M. Güllüoğlu, “Nodüler guatr için tek taraflı tiroidektomi rasyonel bir girişim midir? TECG- TINOTA Çalışması”, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Mayıs 2010.

6Demir S,ÜnüBol M,Ünübol S,İpek E,Aktaş S,Ekren GS,Yılmaz M,Tunca R,Güney E.Hipotiroidizm modeli oluşturulmuş ratlarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı gelişiminin değerlendirilmesi.SS:02417.Ulusal iç hastalıkları kongresi. Antalya 2015 1.lik ödülü

7Yılmaz EM,Karacan E, Ballı Ş,Edizsoy A,Bozdağ AD.Serebrovasküler olay öyküsü olan hastada gelişen ogilvie sendromu.PB-00515.Türk kolon ve rektum kongresi Antalya 2015

8Manoğlu B,Yılmaz EM.Divertiküle bağlı multipl perforasyon.PB-006Türk kolon ve rektum kongresi Antalya 2015

9.Yılmaz EM,Soyder A,Karacan E,Bozdağ AD.Nadir bir olgu sunumu:Güdük apandisit.PB:064 Türk kolon ve rektum kongresi Antalya 2015

10.Erdoğan A,Dağlar G,Yılmaz EM,Ceylan C,Tütüncü T.Kolona metastaz yapan memenin nöroendokrin farklılaşma yapan tümörü. PB:161 Türk kolon ve rektum kongresi Antalya 2015

11.Bilgiç E.Yılmaz EM.Manoğlu B.Transvers kolon volvulusu nedeniyle ileus olan bir olgu.10.Ulusal Travma ve acil kongresi Antalya 2015

12.Manoğlu B,Yılmaz EM, Bilgiç E. Nadir bir olgu sunumu:Apendektomi sonrası gelişen güdük apandisite bağlı çekum perforasyonu.10.Ulusal Travma ve acil kongresi Antalya 2015

13-Bartın MK,Yılmaz EM, Öner MÖ, Kara Bartın M, Kemik Ö.Konvansiyoyel ve laparoskopik apendektominin serum IL-6 Düzeylerine Etkisi Açısından Değerlendirilmesi.PS-0132 (20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

14-Yılmaz EM, Manoğlu B, Aksu M, Soyder A, Bozdağ AD.Laparoskopik Apendektmi ve Açık Apendektominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi.PS-0187.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

15-Yılmaz EM,Karacan E,Özçiftci VM,Bilgiç E, Özgün H.Laparoskopik Cerrahinin Eğitiminde Basit Bir Eğitim Kutusunun Katkısı.PS-0286(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

16-Yılmaz EM, Bilgiç E, Karacan E, Gürcan S, Boylu Ş.Tiroid bezinin primer squamoz hücreli karsinomu.PS-0355.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

17-Bartın MK,Yılmaz EM, Öner MÖ, Kara Bartın M.Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tiroid Hormonları ve Tiroglobulin Üzerine Etkisi.PS-0373.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

18-Öner MÖ, Bartın MK, Yılmaz EM, Taşdöven İ.Trunkal vagotominin ince barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi.PS-0537.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

19-Yılmaz EM, Aydoğan C, Öner Z.Tekrarlayan Sklerozan Enkapsüle Peritonit Ataklarında Peritonektomi Tedavisi.PS-0562 (20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

20-Yılmaz EM, Erpek H, Tunçyürek P, Çevikel MH, Özgün H, Bozdağ AD, Demirkıran AE, Soyder A, Karacan E, Demir M, Boylu Ş.Nontravmatik splenektomi vakalarımızda laparoskopik ve açık splenektomi prosedürünün karşılaştırılması; 15 yıllık deneyimlerimiz.PS-713.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

21-Yılmaz EM, Cartı E, Karacan E, Bilgiç E, Boylu Ş.Gastrointestinal Kanserli Hastalarda Nutrisyonal Durum Taraması.PS-734. (20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

22-Bilgiç E, Yılmaz EM.Sağ hepatik arterden çıkan iki sistik arter.PS-0887.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

23-Kallem E,Yılmaz EM, Erpek H,Soyder A,Meteoğlu İ, Yenisey Ç.Deneysel kolon anastomozunda glutamin,arginin ve beta hidroksi metil butiratın anastomoz kaçağı üzerine etkisi.PS-972.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya).2.Lik Ödülü

24-Yılmaz EM, Manoğlu B,Soyder A,Karacan E,Boylu Ş.Meme Kanseri Hastalarında Nutrisyonel Durum ve Nutrisyon Desteği; Ne zaman Başlayalım?PS-1148.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya).

25-Yılmaz EM,Kapçı M, Çelik S, Manoğlu B, Avcil M, Karacan E.Alvarado ve ohmann skorlamaları apandisit tanısında ve inflamasyonun şiddetinde gerçek yol gösterici olabilir mi?SS181(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

26-Yılmaz EM,Soyder A,Aksu M, Bozdağ AD,Boylu Ş, Edizsoy A, Ballı Ş, Tekinsoy MA.Laparoskopik Apendektomide Eğitim Videosunun Cerrahi Eğitime Katkısı.SS346.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)

27-Bilgiç E,Çelik S,Yılmaz EM.Karsinoembriyonik Antijen, Laktat Dehidorgenaz Ve Nötrofil / Lenfosit Oranı Analizinin Kolorektal Kanserler Ile Ilişkisi.Sözlü Bildiri(18-20 Mart 2016 ,Adana)İntestinal 2016

28-Taş Gülen Ş,Yılmaz EM,Cartı E.Opere Kolon kanserli Hastalarımızda Sigara ve Solunum Fonksiyonlarının Hastane ve Yoğun Bakımda Kalış Süresine Etkisi.Sözel Sunum.MOG 2016(27-29  Mayıs 2016,Kuşadası Aydın)

29-Yılmaz EM, Ballı Ş, Soyder A.Meme Kanseri Vakalarımızda Cerrahi Yöntemlerimiz ve Onkoplastik Cerrahi; Tek Merkez Soonuçlarımız.Sözel Sunum.MOG 2016(27-29  Mayıs 2016,Kuşadası Aydın)

30-Erpek H,Yılmaz EM,Edizsoy A,Tunçyürek P,Bozdoğan AD.Genel Cerrahi Kliniğimizde Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz; Tek Merkez Sonuçlarımız.(20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya)Poster

31-Ünübol M,Soyder A, Yılmaz EM, Acar B, Güney E. Primer Hiperparatiroidizmde Minimail İnvaziv paratiroidektomi öncesi ultrasonografi eşliğinde metilen mavisi ile boyama Yöntemi;2 olgu eşliğinde değerlendirme.18-20 Mart 2016 Aydın iç Hastalıkları günleri,Kuşadası.

Kitap Bölümleri

1-Yılmaz EM, Soyder A, Akademisyen Kitabevi,2019 Fıtıklar 909-919 Ed.Tamer akça,Güldeniz Karadeniz,Ali Uğur Emre

2- Management of thyroıd surgery complıcatıons, bölüm adı:(hemorrhagıccomplıcatıons) (2017)., Bılgıç ethem,Yılmaz Eyüp murat, lambert academıcpublıshıng, editör:Ömer engın, basım sayısı:1, sayfa sayısı 176, ısbn:978-620-2-07934-1,Ingilizce(Bilimsel Kitap)

3-Open and laparoscopic surgery in rectal cancers, Eyüp Murat Yılmaz,Erkan Karacan, Tayfun Yoldaş,Editör:Ömer Engin (Baskıda),Springer

4-Surgical Treatment of Colon cancer (Open and laparoscopic) Tayfun Yoldaş, Eyüp Murat Yılmaz, Erkan Karacan, Ed: ÖmerEngin (Baskıda);Springer

Diğer.

1-Onkolojik Hastalarda Beslenme Tedavisi-Perioperatif Enteral Beslenme (Konuşmacı)-Nisan 2015 Aydın Nutrimix sempozyumu

2-XI. Medikal Onkoloji Günleri Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu(27-29 Mayıs 2016,Kuşadası Aydın), Oturum Başkanı

3-Onkolojik Cerrahide Nutrisyon Desteği, Ege Cerrahi Derneği (6 Şubat 2017, İzmir), Konuşmacı

4-Böbrek nakli, Aydın SMYO,Söke(Kasım,2016) Konuşmacı

5-Laparoskopik Sağ Hemikolektomi,Aydın Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Derneği ( 26 Nisan 2017,Aydın),Konuşmacı

6- İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Cerrahi, (ADÜ Konferans salonu,12 Mayıs 2017), Konuşmacı

7-Endoskopik Cerrahide Komplikasyonlar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 21 Aralık 2019,Konuşmacı

8-Sebebi açıklanamayab Anal Ağrılar ve Prurutis Ani, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği Benign Anorektal Hastalıklar Kursu, 12 Mart 2019,Konuşmacı

9-Rektum Kanseri Cerrahisinde Stoma , Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkesi, 16 Kasım 2019, Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler, Konuşmacı

10-“Fıtık Günleri” , Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Toplantı Salonu, Düzenleyici

Reviewer

1-International Journal of Surgery

2-Journal Of Clininal and Analytitical Medicine

3-Sakarya Medical Journal

4-Çukurova Medical Journal

5-İzmir Tıp Dergisi

Ödüller

 1. Demir S,ÜnüBol M,Ünübol S,İpek E,Aktaş S,Ekren GS,Yılmaz M,Tunca R,Güney E.Hipotiroidizm modeli oluşturulmuş ratlarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı gelişiminin değerlendirilmesi.SS:02417.Ulusal iç hastalıkları kongresi. Antalya 2015 En iyi Deneysel Araştırma Ödülü
 2. Kallem E,Yılmaz EM, Erpek H,Soyder A,Meteoğlu İ, Yenisey Ç. Deneysel kolon anastomozunda glutamin,arginin ve beta hidroksi metil butiratın anastomoz kaçağı üzerine etkisi.PS-972. (20.Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016 Antalya).En başarılı 2. Poster ödülü
 3. Ünübol M,Soyder A, Yılmaz EM, Acar B, Güney E. Primer Hiperparatiroidizmde Minimail İnvaziv paratiroidektomi öncesi ultrasonografi eşliğinde metilen mavisi ile boyama Yöntemi;2 olgu eşliğinde değerlendirme.18-20 Mart 2016 Aydın iç Hastalıkları günleri,Kuşadası.En başarılı 2. Poster ödülü
 4. Bozdağ AD,Aktan E,Kara C,Esin C,Soyder A,Yılmaz EM.Bir Parçalıyıcı .İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 2016 Gümüş Madalya