Gastointestinal Kanser Cerrahisi

Erken teşhis, sağlıklı bir yarın için bugünden atılan güçlü adımdır.

Modern teknoloji ile, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı( duodenum), ince bağırsak, safra kesesi, karaciğer, safra yolları ve pankreas, periton( karın zarı), kalın bağırsak ve anal bölge kanserlerine açık, laparoskopik yaklaşımlar yapılıp evrensel standartlara uygun, çağın gereği sağlık hizmetleri litaratüre uygun olarak uygulanmaktadır. Yine son yılların güncel popüler yaklaşımları HİPEC, PİPAC gibi yöntemler ile sitoredüktif cerrahi, tedaviden umudu kesilen hastalar değerlendirilip, uygunluğuna göre karar verilerek uygulanabilmektedir.

Hangi durumlarda uygulanabilir?

01

Mide Kanseri

Mide kanseri vakalarında, cerrahi genellikle tümörün çıkarılması amacıyla uygulanabilir. Cerrahi sıklıkla mide rezeksiyonu (mide çıkarılması) veya mide koruyucu cerrahi teknikler içerebilir.
02

Kolon ve Rektum Kanseri

Kolon veya rektum kanseri teşhisi konan hastalarda, cerrahi genellikle tümör ve çevresindeki lenf bezleri ile birlikte etkilenen bağırsak bölgesinin çıkarılması anlamına gelir. Bu ameliyat genellikle kolon rezeksiyonu veya rektum rezeksiyonu olarak adlandırılır.
03

Karaciğer Kanseri

Karaciğer kanseri durumunda, cerrahi seçenekler genellikle tümörü içeren bölümün çıkarılmasını içerir. Bu, karaciğer rezeksiyonu olarak bilinir.
04

Pankreas Kanseri

Pankreas kanseri tedavisinde cerrahi, tümörün çıkarılmasını amaçlar. Whipple prosedürü olarak adlandırılan geniş bir cerrahi işlem, pankreastan bir bölümün, safra kesesinin, duodenumun ve bazen mideden bir kısmın çıkarılmasını içerebilir.
05

Safra Yolları Kanseri

Safra yollarındaki kanser durumunda, cerrahi tümörü içeren safra yollarının çıkarılmasını içerebilir.