Hemoroid

Erken teşhis, sağlıklı bir yarın için bugünden atılan güçlü adımdır.

Hemoroidler, anal kanalda yerleşmiş olan ve her sağlıklı bireyde bulunan damarsal yapılardır; mukoza, düz kas dokusu, elastik bağ dokusu ve kan damarlarından oluşur. Hemoroidin, onu destekleyen bu yapılar ile birlikte, anal kanalın kasılıp kapanarak dışkının ve gazın tutulmasında rol oynadığı düşünülür. Bu damarsal yapıların aşırı büyümesi sarkma,kanama ve ağrıya yol açarak hemoroidal hastalığa neden olur.

Klasik Hemoroid ameliyatı sonrası en sık görülen şikayet ağrıdır. Hastaların %20 kadarında ameliyata bağlı geçici idrar yapma zorluğu görülebilir, bazı durumlarda idrar sondası yardımı ile idrar boşaltılabilir. Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün hasta dışkılamakta çekingen davranabilir, buna bağlı kabızlık gelişir, üç gün içinde düzelmezse laksatifler kullanılabilir. Ameliyat yerlerinde tam kapanamama, dikişlerin açılması ve enfeksiyon gibi etkenlere bağlı olarak kanama görülebilir. Küçük deri çıkıntılarının kalması ve hemoroidin makattan sarkmaya devam etmesi görülebilir. Bazı hastalarda nadiren makat darlığı gelişir. Yine bazı hastalarda anal fistül ve fissür gelişebilir. Sfinkterektomi yapılan yaşlı hastalarda dışkı veya gaz kaçırma görülebilir. Çoğu hastada enfeksiyon gelişmez, ancak enfeksiyon korkusuyla makat aşırı temizlenmeye çalışılırsa kaşıntı şikayeti gelişebilir.

Lazerle Hemoroid Tedavisi

Lazerle hemoroid tedavisi genel veya spinal anestezi ile yapılabilen cerrahi bir operasyondur. Lazerle hemoroid tedavisinde lazer sondası ile hemoroid memesi içine girilerek meme büzüştürülür ve tedavi sonrasında kaybolması hedeflenir. Ortalama yirmi dakikalık bir operasyon olan lazerle hemoroid tedavisi sonrasında hasta aynı gün taburcu olabilmektedir.

Lazerle Hemoroid Tedavisi Avantajları Nelerdir?

Lazerle hemoroid tedavisinin klasik hemoroid tedavisi yöntemlerine göre birçok avantajı bulunmaktadır. Lazerle hemoroid tedavisinin en büyük avantajları açık yara, ağrı ve enfeksiyon olmamasıdır. Kısa süreli operasyon, kısa ve kaliteli iyileşme süreci gibi birçok avantajı ile hemoroid tedavisinde uygulanan en popüler tedavi yöntemi olan lazerle hemoroid tedavisi, alanında uzman doktorlar tarafından uygulandığında hemoroid hastalığından kurtulmak için en iyi tedavi yöntemi olarak bilinmektedir.

Lazerle hemoroid tedavisi hastaların büyük çoğunluğuna uygulanabilen hemoroid tedavi yöntemleri arasındadır. Hemoroid belirtileri oluştuğunda beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurarak hemoroid tedavisi için gerekli adımlar atılmalıdır. Hemoroid tedavisini ihmal etmek hastalığın derecesini artırabilmektedir.

Hemoroid, kişilerin hayatlarına etki eden, sosyal yaşamdan kopartan ve sürekli olarak rahatsızlık veren bir rahatsızlıktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde doğru koşullar altında tedavi gerektiren bir hastalıktır. Rektum ve anüs kısımlarında bulunan damarların genişlemesi ile ortaya çıkan bu sorun, duvarların genişleyerek anal kısmın tahriş olmasına neden olur. Bununla birlikte şişme sonucunda rektum, makat kısmından dışarı çıkar.

İç ve dış hemoroid olmak üzere iki şekilde gözlemlenen rahatsızlık tedavi edilmezse istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Kaldı ki tedavi süreci başlatılmayan hastalık kişilerin yaşamlarına olumsuz etki etmeye de devam eder.

Hemoroid tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Öncelikle birçok hastalıkta olduğu gibi cerrahi müdahale denenmez. İlaç tedavisi ve pomad gibi aktörlerle başlanan süreç, iyileşmez ve daha ileriye giderse cerrahiye döner. Uzman doktorumuz öncelikle altta yatan nedenleri araştırır. Kabız, ishal gibi anal bölgeyi zorlayacak etkin rol alan nedenlerin ortadan kaldırılması sonucunda ilaçla birlikte iyileşme beklenebilir.

İlaç tedavisinin etkin olmadığı noktada başvurulan cerrahi müdahaleler içerisinde bant ligasyon, klasik cerrahi yöntemlerle hemoroidektomi operasyonu, skleroterapi ve lazer ile operasyon vardır. Son dönemlerde lazer ile hemoroid tedavisi fazlaca öne çıkmıştır.

Son dönemlerde gittikçe popüler olan ve hızlı bir şekilde iyileşme süreci tanıyan lazerle hemoroid tedavisi, açılan kesilere yapılan müdahalelerle gerçekleşir. Oldukça küçük olan bu kesiklerden şişen damarlara müdahale edilir. Bu damarlar yakılır ve dolayısıyla kaybolur. Yapılan müdahale sonrasında ilerleyen dönemlerde yeniden oluşacak sarkma ve diğer durumlar ortadan kaldırılır. Ayrıca herhangi bir materyal yerleştirilmeden tüm işlem sona erer. Böylece anal kısımda darlık gibi bir sorun da oluşmaz.

Lazerle Hemoroid Tedavisi Avantajları Nelerdir?

Lazerle yapılan ameliyatlarda kişiler iyileşme sürecini merak etmektedirler. Diğer tür lazer ameliyatları gibi bu operasyon sonrasında da iyileşme süreci oldukça kısadır. Ameliyatla birlikte herhangi bir komplikasyon gelişme riski son derece azdır. Bu nedenle hasta yaklaşık olarak 7 ila 10 gün içerisinde tamamen iyileşmiş olur ve yaşama kaldığı yerden devam eder.

Proktolojik Hastalıklar

Sizi Dikkatle Dinliyoruz

+90 542 610 59 95

Şikayetleriniz ile ilgili danışmak için bize ulaşabilirsiniz.