Sıcak Kemoterapi

Erken teşhis, sağlıklı bir yarın için bugünden atılan güçlü adımdır.

Sıcak kemoterapi, tıbbi terimle “hipertermik intraperitoneal kemoterapi” (HIPEC) olarak adlandırılır. Bu karın içindeki tümörleri tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. HIPEC, cerrahi bir işlemle birlikte uygulanır ve kanser hücrelerini etkisiz hale getirmek veya öldürmek amacıyla ısınmış bir kemoterapi çözeltisinin karın boşluğuna verilmesini içerir.

Neden Tercih Edilir?

HIPEC’in amacı, karın içindeki kanser hücrelerini etkili bir şekilde tedavi etmektir. Isı, kemoterapi ilaçlarının kanser hücrelerine daha iyi nüfuz etmesine yardımcı olabilir ve böylece tedavi etkinliğini artırabilir. Bu yöntem, özellikle karın zarı kanserleri (mezotelyoma gibi) veya bazı karın içi tümörlerin tedavisi için kullanılabilir. Ancak, HIPEC her hasta için uygun olmayabilir. Hastanın genel sağlık durumu, kanserin yayılımı ve diğer faktörler, HIPEC’in uygunluğunu belirlemede önemli rol oynar.

Sıcak Kemoterapi (HIPEC) Kimlere Uygulanır?

Sıcak kemoterapi birçok farklı kanser türünde uygulama alanı bulmaktadır. İlk tanı konduğu veya tekrarladığı zaman evre 4 olan, karın içine sınırlı ve tümüyle çıkarılabileceği düşünülen yumurtalık kanseri, kalın barsak-rektum kanseri, karın içi zarının kanserleri, bazı mide kanserleri, apendiks kanserlerinde sıcak kemoterapi tedavisi uygulanabilmektedir.

Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

01

Karın Zarındaki Kanserin İleri Evresi

HIPEC, özellikle karın zarında (peritoneal kavite) yaygın olarak bulunan, örneğin apendiks kanseri veya yumurtalık kanserinin peritoneal metastazları gibi durumlarda kullanılabilir.
02

Kolorektal Kanser ve Peritoneal Metastazlar

Kolon veya rektum kanseri, peritoneal metastazlara neden olabilir. HIPEC, bu durumda cerrahi ile birlikte kullanılabilir.
03

Mide Kanseri ve Peritoneal Metastazlar

Mide kanseri, peritoneal metastazlara yol açabilir. HIPEC, mide kanseri tedavisinde cerrahi ile birlikte düşünülebilir.
04

Pankreas Kanseri

Bazı durumlarda, pankreas kanseri karın zarına yayılabilir ve HIPEC, pankreas kanseri cerrahisinin bir parçası olarak kullanılabilir.
05

Yumurtalık Kanseri

Yumurtalık kanseri, genellikle peritoneal kaviteye metastaz yapar. HIPEC, yumurtalık kanseri cerrahisi sonrasında peritoneal kaviteye doğrudan kemoterapi uygulamasını içerebilir.
06

Peritoneal Mesotelyoma

Mesotelyoma, genellikle akciğer zarı ve karın zarında gelişen bir kanser türüdür. Karın zarındaki mesotelyomalı hastalarda HIPEC kullanılabilir.

Riskleri & Yan Etkileri

Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC), özellikle mide, apandisit, yumurtalık, kolon gibi karın bölgesinde ileri evre kanserlerin tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu yöntem, sitoredüktif cerrahi ile görünür tümör veya kanser çıkarıldıktan sonra, kemoterapi ilaçlarının etkilenen bölgeye verilmesini içerir. Ancak, HIPEC işlemi, karmaşık ve zorlu bir cerrahi operasyon olup, bazı riskler ve yan etkiler içermektedir.

Konu İle İlgili Akademik Çalışmalarımızdan Bazıları

Galeri

Video

Videoyu oynat