Levator Ani Sendromu

Daha çok kadınlarda görülen ve makatı destekleyen pelvik taban adı verilen levator ani kas grubunun spazmlar halinde kasılması durumudur.

Neden geliştiği bilinmemektedir ve sıklıkla 20 dakika veya daha uzun süre boyunca şiddetli bir makat bölgesinde ağrı ile kendini belli eder.

Hastalar ağrıyı otururken daha fazla hissederler.

Ağrı ile mücadelede, sıcak su ile oturma banyosu, makat kasları üzerine elle masaj yapılması ve bu bölgeye galvanik akım verilmesi ile fizik tedavi başarılı tedavi sağlar.

Yorum Yap