Kolonoskopi Sırasında Kanser Bulunursa Ne Yapılmalı?

Kolonoskopi sırasında kanser bulunma ihtimali riskle değişse de ortalama %1-3 olasılık da olup, aniden bir cerrahi planlanmaz. Yapılacak belli prosedürler vardır. Eğer tümör ileri geçişi engelliyor, tam temizlik yapılamamışsa, bir daha deneme yapılır, gerekirse sanal kolonoskopi ile tüm kolon görüntülenir. Sonrasında dokudan çıkartılacak parçanın tipi ile doku iyi huylu mu kanser mi buna bakılır. Bu analiz birkaç günü alır. Ayrıca dokunun kolonun hangi tabakalarına ilerlediği incelenir. Eğer endoskopik olarak çıkartılabilecek ise bu aşamada karar verilir ve ağır bir cerrahi yapılmadan tümör kolonoskopi aşamasında yeniden girilip ESD ile tam olarak çıkartılabilir. Eğer tümöre kanser tanısı kondu ise evreleme için gerekli görüntülemeler (tomografi/ PET-CT / MR) yapılıp ameliyata uygun mu yoksa öncesinde kemoradyoterapi mi alması gerekiyor bu karar verilir. Tedavi planı mutlaka hastaya özgü olarak verilir. Cerrahi kararı verilmişse uygun merkezde, uygun kolorektal cerrahların yapması hastanın yaşam süresi ve kalitesini olumlu yönde etkiler.

Yorum Yap